Помощен Център

 

policy.png
ПОЛИТИКИ
Политика за поверителност
Политика за поверителност и защита на личните данни ВЪВЕДЕНИЕ МАКСИ МАРКЕТ ЕООД / МАКСИ МАРКЕТ / зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.maximarket.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от МАКСИ МАРКЕТ, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя...
Общи условия
Общи условия ПРЕДМЕТ Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на maximarket.bg и мобилното приложение Maxi Market, които уреждат правилата за използването на maximarket.bg и мобилното приложение Maxi Market, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА 2.1. Макси Маркет ЕООД (Maxi Market LTD) е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Хасково, ул. Княз Богориди № 1, етаж 1, ап. 1 с адрес за кореспонденция България, гр. Хасково, кв. Дружба 1, ул. Тутракан 16, с рег. № в Търговския регистър на България, ЕИК 204198072 и идентификационен номер по ДДС в България: BG204198072. 2.2. Maxi Market LTD администрира електронния магазин Maxi Market, под формата на сайта maximarket.bg, както и мобилното приложение Maxi Market (наричани за краткост „Платформата “). Maxi Market LTD щe бъде наричано за краткост по-долу Maxi Market. 2.3. Можете да се свържете...
View all

НАШИЯТ АДРЕС
  гр. Хасково, ул. "Тутракан" 16
ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОН
  0888 62 61 26
ИМЕЙЛ АДРЕС
  support@maximarket.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
 

Понеделник - Неделя

08:00 - 20:00 часа

2022 Макси Маркет ЕООД. Всички права запазени.